Kultur i Gamle Oslo

GI DITT SPLEIS-BIDRAG HER!

KIGO: Gratis kulturaktiviteter for barn og unge i Bydel Gamle Oslo.

KIGO mener at kunst og kultur er ressurser som skal være tilgjengelig for alle. Gjennom våre aktiviteter får barn og unge i Bydel Gamle Oslo mulighet til å utvikle sine ferdigheter og talenter. KIGOs tilbud er gratis og har som mål å skape samhold, identitet og trivsel.

KIGO skaper møteplasser der barn og unge kan uttrykke seg og gledes over kulturopplevelser sammen.

KIGO inkludering tilbyr foredrag, workshops og veiledning om inkludering i fritidsaktiviteter.

Ta kontakt: post@kigo.no

Facebook: www.facebook.com/kulturigamleoslo

Instagram: @kulturigamleoslo

.