KIGO

KIGO vil gi alle barn og unge i bydel Gamle Oslo mulighet til å utvikle sine ferdigheter og talenter gjennom gratis musikk og kulturopplæring.

Våren 2017 aktiviserer KIGO over 300 barn i gratis kulturaktiviteter.

KIGO tilbyr gratis kulturaktiviteter for barn og unge i bydel Gamle Oslo.

KIGOs aktiviteter skal være gratis og ha som mål å skape samhold, identitet og trivsel.

.