Disko på GSF!

KIGO arrangerer disko på G.S.F. for elever ved Gamlebyen skole med jevne mellomrom.

Foreløpig er ingen dato satt for neste arrangement.