Tøyen Orkester

Tøyen Orkester er et unikt musikk- og kulturprogram i et tett samarbeid mellom Tøyen skoleOslo musikk- og kulturskole.

Alle lærerne er ansatt i Oslo musikk og kulturskole. Sissel Larsen er musikkfaglig leder for Musikk og kulturprogrammet, og orkesteret på Tøyen skole. Sissel Larsen startet Tøyen orkesterprosjekt høsten 2009. Musikk og kulturprogammet  har siden starten vært i kontinuerlig utvikling og ble høsten 2013 et fast tilbud. Alle elevene fra 2. til 7. klasse får opplæring på instrument i musikktimene på skolen. Gjennom Oslo musikk og kulturskole får elevene også tilbud om spilletimer og orkestersamspill etter skoletid. Kulturkompetanse er viktig for å kunne forstå, og for å kunne bli inkludert i, det samfunnet man bor i.

Les mer om Tøyen orkester her!