OM KIGO

KIGO arbeider for å tilby gratis kulturaktiviteter til barn og unge i bydel Gamle Oslo. Kultur i Gamle Oslo AS (KIGO) er organisert som et ideelt selskap. Dette innebærer at:

  • Det er i vedtektene ikke gitt anledning til å ut utbytte på avkastning. Alle gaver eller inntekter tilfaller virksomhetens arbeid.
  • Dersom selskapet skulle bli oppløst vil eventuelle gjenværende eiendeler og innskutt aksjekapital tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål.

KIGO er registrert i Frivillighetsregisteret.

Kultur i Gamle Oslo AS (KIGO) tilbyr gratis kulturaktiviteter til barn og unge i bydel Gamle Oslo. Høsten 2016 aktiviserte KIGO 100 barn i uka i kor, dansekurs og andre kulturaktiviteter. Våren 2017 byr på dramakurs, biblioteksfølgegruppe, kor og andre aktiviteter. Tøyen Orkester er også under KIGOs portefølje.

KIGO jobber for å skape møteplasser der barn og unge møtes for å utfolde seg og gledes over kulturopplevelser gjennom musikk, dans, drama og litteratur. KIGO ønsker å tilby samlende kulturaktiviteter som engasjerer og inkluderer på tvers av bakgrunner i en svært sammensatt bydel.

KIGO jobber for å inkludere alle, også de barna som ikke fra før er aktive, i fritidsaktiviteter. Gjennom ulike tiltak har vi god erfaring med dette. En kritisk forutsetning for å få til dette er at aktivitetene er gratis. Derfor er KIGO økonomisk avhengig av støtteordninger og gaver for å kunne opprettholde og utvide tilbudet.