OM KIGO

KIGO tilbyr gratis kulturaktiviteter til barn og unge i bydel Gamle Oslo. Kultur i Gamle Oslo AS (KIGO) er organisert som et ideelt selskap. Dette innebærer at:

  • Det er i vedtektene ikke gitt anledning til å ut utbytte på avkastning. Alle gaver eller inntekter tilfaller virksomhetens arbeid.
  • Dersom selskapet skulle bli oppløst vil eventuelle gjenværende eiendeler og innskutt aksjekapital tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål.

KIGO er registrert i Frivillighetsregisteret.

Kultur i Gamle Oslo AS (KIGO) tilbyr gratis kulturaktiviteter til barn og unge i bydel Gamle Oslo. I 2018 er to kor, fem dramagrupper, dansekurs, skolegårdsdisko,  karaoke, sangsamlinger, gitarundervisning blant tilbudene.

KIGO jobber for å skape møteplasser der barn og unge møtes for å utfolde seg og gledes over kulturopplevelser gjennom musikk, dans, drama og litteratur. KIGO ønsker å tilby samlende kulturaktiviteter som engasjerer og inkluderer på tvers av bakgrunner i en svært sammensatt bydel.

KIGO jobber for å inkludere alle, også de barna som ikke fra før er aktive, i fritidsaktiviteter. Gjennom ulike tiltak har vi god erfaring med dette. En kritisk forutsetning for å få til dette er at aktivitetene er gratis.

KIGO Kultur I Gamle Oslo består av to underavdelinger; KIGO Kultur og KIGO Inkludering.

KIGO kultur gjør kultur tilgjengelig for alle gjennom en egenutviklet inkluderingsmodell som sikrer at brukerne og tilbudet gjenspeiler befolkningen.  Modellen er overførbar til en rekke offentlige og private tjenester og har som formål å fylle rommet der utenforskapet skjer og forskjellene øker.

KiGO inkludering tilbyr foredrag, workshop og veiledning om inkludering og modellen.

Mail: post@kigo.no

telefon: 4133 5446

Org. nr. 916 353 278