Bibliolek på Tøyen

Om ”Bibliolek på Deichmanske Tøyen”: Gjennom ”Bibliolek på Deichmanske Tøyen” har KIGO samarbeidet med Deichmanske Tøyen for å styrke tilknytning til biblioteket for barna i bydelen. Bibliolek skal inspirere barna til å komme tilbake til biblioteket på fritiden, og vekke leselyst og nysgjerrighet for bøker. Alle elevene som deltar skal få mulighet til å skaffe seg lånekort og gå hjem med en bok.

Deichmanske Tøyen har stilt med lokale og formidler som gjennomfører undervisningsopplegget. KIGO er ansvarlig for rekruttering, informasjon og arbeid mot skolene, samt følging til og fra biblioteket.

Bakgrunn for prosjektet: Sammen formidler på Tøyen bibliotek utviklet KIGO høsten 2016 et pedagogisk opplegg rettet mot elever på 4. Trinn. Undervisningsopplegget ivaretar spesielt tospråklige elever.  Det har fokus på bokstavrim, begrepslæring og sammensatte ord gjennom lek og felleslesing.  Opplegget er forankret i læreplanverket med mål fra norskplanen og passer for alle, men egner seg særskilt godt for grupper med elever som har vedtak om særskilt norskopplæring etter §2.8.

I oktober 2016 hadde vi en forsøksrunde med en gruppe på 10 elever. Etter opplegget arrangerte KIGO fokusgruppe med deltakerne hvor de fikk muligheten til å gi tilbakemelding om sin opplevelse. KIGO hadde også samtaler med enkelte av barna alene. I disse samtalene kom det fram at flere ikke hadde vært på biblioteket før, selv om alle bor i gangavstand fra tilbudet.  Mange uttrykte glede og stolthet over å kunne navnet på vedkommende som tok oss i mot fra biblioteket, og ønsket å vite når hun jobbet så de kunne komme innom for å hilse på henne. Responsen fra barna ble videreformidlet i et møte mellom Deichmanske og KIGO, og opplegget ble bearbeidet og finjustert etter dette.

Mars 2017 satt vi i gang en ny runde hvor alle 4. Trinnselevene på Gamlebyen skole i løpet 5 uker fikk delta på Bibliolek. Tilbakemeldingene fra barna og voksne som deltok var overveldende, og vi ønsker nå å tilby alle 4. trinnselever og mottakselever i bydelen å delta.

KIGO søker nå støtte for å videreføre prosjektet. 

 

Alle bilder tatt i mars under Bibliolek på Tøyen Deichmanske

Foto: Kaja Vardøen