KIGO Inkludering

Ønsker du og dine medarbeidere å bli inspirert til å jobbe aktivt med inkludering? KIGO inkludering tilbyr en rekke pakker med foredrag, workshops, veiledning og kurs i KIGO-metoden.

Alle ønsker å nå og inkludere «alle» i fritidsaktiviteter og andre offentlige tilbud. Dessverre viser statistikken at noen grupper ofte faller utenfor enn andre. KIGO-metoden er et lettfattelig verktøy som steg for steg sikrer en bred rekruttering og gir gode råd for oppfølging av sammensatte barnegrupper. Med noen enkle grep og en plan kan mye skje.

KIGO har siden 2012 jobbet målrettet for å inkludere barn i fritidsaktiviteter. Bli med på en engasjerende reise fra starten med åtte barn i et frivillig drevet barnekor via et brøl fra grasrota til en gratis kulturskole som nå engasjerer tusenvis av barn og unge i året.

KIGO tilbyr samlende kulturaktiviteter som engasjerer og inkluderer på tvers av bakgrunner i en svært sammensatt bydel, og jobber aktivt med en etablert modell for å nå og inkludere også de barna som trenger det mest. Ved å ønske barn fra alle samfunnslag og etnisiteter velkommen unngås stigmatisering. KIGO bekjemper utenforskap med fellesskap.

Vil du vite mer om hva KIGO inkludering tilbyr av tjenester. Send en uforpliktende henvendelse til inkludering@kigo.no

Blant tidligere oppdragsgivere er kulturskoler, konferanser med fokus på frivillighet og inkludering, diverse frivillige organisasjoner og andre som jobber med barn og unge.

Alt overskudd går tilbake til KIGO kultur og gratis kulturaktiviteter for barn og unge i bydel Gamle Oslo.