Bingen Lyd

I Bingen er det ukentlige sessions hvor ungdommer lærer og samarbeider om musikkprosjekter.

Aktivitet i Bingen