Crescendo barnekor

ss327006_crescendo_005
Desemberkonsert 2016//Nico D som gjesteartist // Foto: Svere Chr. Jarild

 

Crescendo barnekor er et gratis skolekor for barna på Gamlebyen skole i Oslo.  Koret har medlemmer fra 3-7 klasse og mottak.