Tutti barnekor

Takket være Ung i Kor OSLO og Sparebankstiftelsen DNB startet KIGO kor på Vahl Skole høsten 2018! La oss presentere TUTTI Barnekor- Et gratis kor for 3-7 trinn. Tutti betyr «alle sammen».

Koret er fulltegnet og har venteliste. Dersom du ønsker å sette ditt barn på ventelista kan du sende mail til post@kigo.no.